• backgroung-img

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2018, Shenzhen Sparky Technology cam kết học đối thoại bằng máy AI, dịch nhiều bên đa ngôn ngữ, dịch nhiều ngôn ngữ trực tuyến theo thời gian thực và hệ thống quản lý ngữ liệu song song tương ứng và hệ thống quyền quản lý người dùng.

Công ty có 8 bằng sáng chế công nghệ bản quyền phần mềm, cũng như 8 bằng sáng chế về mô hình tiện ích và 1 bằng sáng chế về thiết kế ngoại hình.

Thông qua những nỗ lực không ngừng, nhóm sử dụng công nghệ mà họ đã làm chủ để phát triển các sản phẩm liên quan nhằm phá vỡ rào cản ngôn ngữ và cải thiện hiệu quả công việc thông qua nhập liệu bằng giọng nói.

Các sản phẩm hiện có là:

Máy dịch trí tuệ nhân tạo

Robot đọc sách ảnh thông minh

Thiết bị nhập liệu bằng giọng nói phù hợp với máy tính

Smart Talkie, thiết bị nhập liệu bằng giọng nói cho điện thoại di động

Smart talkie 6
office
factory

Smart Talkie trong số các sản phẩm trên có kích thước nhỏ và nhẹ và có thể dễ dàng chuyển đổi đầu vào bằng giọng nói thành văn bản trong bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào trên điện thoại di động hoặc chuyển đổi đầu vào bằng giọng nói thành văn bản bằng ngôn ngữ đã dịch. Nó giúp cải thiện đáng kể hiệu quả giao tiếp trong công việc và cuộc sống của con người, đồng thời giải quyết rào cản ngôn ngữ giao tiếp giữa người nước ngoài với nhau. Nó rất thực tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để tích lũy thêm tài liệu và cải thiện trải nghiệm sử dụng tương tác bằng giọng nói của mọi người. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm tương tác giọng nói trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu, giúp người câm điếc có thể giao tiếp với người bình thường.

test1
testing equipments